70 % alaraajan tukkivaa valtimotautia sairastavista ovat oireettomia – tehosta seulomista ja löydä riskipotilaat yhden minuutin mittauksella

 - Lehdistötiedote, julkaisuvapaa: heti /1.7.2019 -

Valtaosa alaraajan tukkivaa valtimotautia (PAD) sairastavista ovat oireettomia tai sairautta ei ole diagnosoitu. Tämän vuoksi merkittävää osaa potilaista ei saada hoitoon riittävän ajoissa. Tukkiutuneen valtimon seuraukset ovat aina potilaalle vakavia, kuten korostunut sydän- ja aivoinfarktiriski. Seuraukset aiheuttavat myös terveydenhuollolle merkittäviä kustannuksia.

Kardiologiset yhdistykset suosittelevat PAD-seulontaa kaikille riskiryhmään kuuluville, eli yli 50-vuotiaille diabetesta sairastaville, tupakoitsijoille, ylipainoisille ja korkeasta verenpaineesta kärsiville, sekä harkinnan varaisesti yli 70-vuotiaille.1,2 Hoitokäytännöt eivät ole kuitenkaan edenneet Suomessa PAD-seulonnan tasolle, minkä vuoksi hoidon tarve ja kustannukset pysyvät korkeina. Jotta seulonta olisi mahdollista suurelle riskiryhmiin kuuluvalle ihmismäärälle, täytyy luotettavan nilkka-olkavarsi paineindeksimittauksen (ABI) olla helposti ja nopeasti toteutettavissa ja toistettavissa, mittaajan työkokemuksesta riippumatta.


Alaraajan tukkivaa valtimotautia seulotaan harvoin suosituksista huolimatta

PAD:n löytäminen riittävän varhain on ollut haasteellista siksi, että PAD tunnetaan huonommin kuin kaksi muuta ateroskleroosin ilmentymää eli sepelvaltimo- ja aivovaltimotauti. Tämä heikentää PAD:n diagnosointia ja hidastaa hoitokäytäntöjen muuttumista varhaisen puuttumisen suuntaan. Yksi PAD:n diagnostiikan kulmakivistä on poikkeava nilkka-olkavarsi -painesuhde (ABI) ≤ 0,9 tai > 1,3. Perinteinen ABI-mittaus verenpainemansettien ja kynädopplerin avulla on aikaa vievää (n. 30 min) ja riskinä on aina inhimillinen mittausvirhe johtuen mittaajan kokemattomuudesta. Myös mittausympäristö voi johtaa virheelliseen tulokseen, esim. kotisairaanhoidossa, hälinän ja epäergonomisen mittausasennon vuoksi. Luotettava dopplermittaus vaatii osaamista, keskittymistä ja hiljaisen ympäristön, jotta signaalit kuullaan riittävän selkeästi.

Edellä mainitut tekijät lisäävät painetta muuttaa hoitokäytäntöjä siten, että seulonta on mahdollista ja jotta yhteiskunnan varat käytettäisiin varhaiseen ja vähemmän kuluja aiheuttavaan ennaltaehkäisyyn. Näin ylläpidetään myös potilaan terveyttä, elämänlaatua ja itsenäisyyttä.

 

Nopea ja helposti toteutettava ABI-mittaus yhdessä minuutissa

MESI ABPI MD vastaa tarpeita, joita PAD-seulonta perusterveydenhuollossa vaatii. Mittauksen nopeus ja helppokäyttöisyys mahdollistavat sen, että mittauksia tehdään aktiivisemmin pidentämättä vastaanotolle varattua aikaa. MESI ABPI MD:lla suoritettu samanaikainen verenpaineen mittaus kolmesta raajasta ei vaadi potilaan etukäteislepoa ja ABI-mittaus voidaan suorittaa samalla, kun esimerkiksi diabeteshoitaja tutkii potilaan jalat tai sydänhoitajan vastaanotolla. MESI ABPI MD:lla mittaus on helppo toteuttaa ja käyttövirheen mahdollisuus on minimoitu, koska laitteen käyttö on hyvin yksinkertaista. Mittaus itsessään kestää vain noin minuutin.

MESI ABPI MD:tä markkinoi Steripolar Oy, suomalainen terveysteknologiayritys, joka on jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan tuonut markkinoille ennaltaehkäisyä tukevia ratkaisuja.


Lue lisää: www.bit.ly/mesiabpi 

Lisätietoja:
Tuotepäällikkö Piia Reijonen                 
044 967 0927                                         
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Viitteet:

1. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II)
2. Käypähoitosuositus 12.5.2010