Steripolar Oy - när resultaten avgör

Vi är ett företag som med medicinteknisk utrustning och sjukvårdsprodukter riktar oss till aktörer inom hälso- och sjukvården. Vi fungerar som en sammanhållande länk mellan vård, produktutveckling och tillverkningsledet.

Vi vill delta i utvecklingen av den finska sjukvården. Vi jobbar ständigt för att patienten ska få bättre vård och snabbare tillfriskning. Vårt mål är att ge marknaden nya innovationer och metoder som kan ge verkliga fördelar för patienter, personal och samhället.

Vi vill vara bra på det vi gör. Endast genom att vara bra själva, kan vi tillsammans med våra kunder utveckla deras verksamheter och hitta nya och bättre lösningar för dem. Vi vill också kontinuerligt lära oss mer, och genom detta kan vi utveckla och sätta upp nya mål till förmån för våra kunder.

 

Vi följer ständigt den tekniska utvecklingen och vad som händer i världen. Genom starka internationella nätverk kan vi söka och hitta nya innovationer till våra kunder - lösningar som effektiviserar verksamheten.

 

Miljön är viktigt för oss. Vi värdesätter gröna värden med de val vi gör. Vår verksamhet är miljöcertifierad och vi kräver också att våra partners har en miljömedveten verksamhet. Vi strävar efter att få till lösningar, som tillåter oss att stödja våra kunders miljömedvetenhet.

 

Vi har fokuserat vår expertis

Vi förstår att ingen kan veta allt. Det är därför vi har fokuserat vår kompetens och resurser till de områden där vi tror att vi kan ge våra kunder ett mervärde:

  • kontroll av luftvägarna
  • neonatologi
  • operationspatientens välfärd
  • kirurgi och plastikirurgi
  • smärtlindring och infusionsbehandling
  • gynekologi och obstetrik
  • hygien och infektionskontroll
  • sårvård och kompression
  • veterinärmedicin

Läsa mera om vårt produkter från finska sidor

 

 

 

                                   

 

Kort fakta