Automaatio apuna infektioiden hallinnassa

Valolla desinfiointi

Valolla desinfioinnilla eli fotonidesinfektioteknologialla voidaan luoda puhtaampi ja turvallisempi ympäristö. Sen avulla voidaan saavuttaa myös yhteiskunnallisesti merkittäviä säästöjä mm. kemikaalien ja veden kulutuksessa, sairaspoissaolojen kustannuksissa, sairaanhoitokuluissa sekä energiankulutuksessa.

Valodesinfektiolla voidaan vähentää hoitoon liittyviä infektioita sekä erilaisia sisäilmaongelmia, sillä se on automatisoitua ja tehoaa aina, riippumatta käyttäjästä ja se säästää aikaa muihin toimintoihin.

 • Automatisoitua desinfiointia - aina tasalaatuinen tulos
 • Ympäristöystävällinen - kemikaaliton
 • Ei vahingoita herkkiäkään materiaaleja
 • Parempi työturvallisuus ilman kemikaaleja ja UV-valoa
 • Säästää aikaa ja kustannuksia
 • Ei edesauta resistenttien mikrobien muodostumista
 • Valolla desinfiointi tarjoaa luotettavaa desinfiointia ilman korkean tason desinfektioaineita.
 • Valolla desinfiointi on turvallista myös käyttäjälle sillä ei tule kemikaalialtistusta.
 • Jäämävapaa desinfiointimenetelmä lisää potilas- ja työturvallisuutta.
 • Desinfiointi on automatisoitua, joten se on käyttäjälle helppokäyttöinen.
 • Fysikaalisena menetelmänä valo on myös ympäristöystävällistä.

Sininen valo

Sininen valo (WiSDOM AiR) tuhoaa bakteereja, homeita ja hiivoja. Tehoa voidaan lisätä katalyysi-pinnoitteen avulla myös viruksia ja bakteerien itiömuotoja vastaan.

LED-teknologia

Sinisen valon antimikrobiset ominaisuudet on tunnettu jo vuosikymmeniä, mutta vasta viimeisin LED-teknologian kehitys on mahdollistanut kustannustehokkaan desinfioinnin sinisellä valolla.

Sinisen valon käyttö

Sinistä valoa käytetään yöaikaan tai muulloin, kun desinfioitava tila ei ole käytössä. Tilassa on kuitenkin turvallista tarvittaessa käydä desinfioinnin aikana. Desinfioinnin jälkeen tila on välittömästi käytettävissä - ei varoaikoja.

Antimikrobinen vaikutus

Sinisen valon antimikrobinen vaikutus perustuu sen erittäin tehokkaaseen kykyyn aktivoida luonnollisesti valoherkkiä aineenvaihduntatuotteita mikrobien sisällä siten, että ne alkavat tuottamaan solun sisälle reaktiivisia happiradikaaleja. Happiradikaalit tuhoavat mikrobille elintärkeitä solun osia (solukalvo, DNA/RNA, proteiinirakenteet).

Lue lisää sinisen valon ratkaisuista.