PICC-katetrit

  • Power Groshong - PICC (perifeerisesti asennettava) keskuslaskimokatetri